Egzamin praktyczny - kategoria C+E i B+E

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym.

 1. Przygotowanie się do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy.
 2. Sprawdzenie mechanizmu sprzągającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku
 3. Sprzęgania przyczepoy z pojazdem (sytuacja wyjściowa - pojazd obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.
  Sposób wykonania zadania:
  • podjazd pojazdem przed przyczepę
  • cofnięcie pojazdem w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia
  • regulacja wysokości zaczepu przyczepy
  • dokonaie połaczenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem
  • podłączenie do pojazdu przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania wszystkich świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażone w hamulec postojowy, sprawdzenie sposobu zamocowania ładunku na przyczepie.
 4. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. - całanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania sie i ponawianie jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
 5. Parkowanie skośne (wjazd przodem wyjazd tyłem)
 6. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem wyjazd przodem lub wjazd przodem wyjazd tyłem)
 7. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

W przypadku zadań 3-5 na egzaminie państwowym system informtyczny losuje dla Ciebie dwa zadania zgodnie z poniższą tabeli

Numer
zestawu
Zadania egzaminacyjne
1Parkowanie skośnie
Parkowanie prostopadłe - wjazd tyłem
2Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Plac egzaminacyjny WORD Zielona Góra.


Wyświetl większą mapę

Egzaminacyjne w ruchu miejskim.

Podczas część praktycznej agzaminu państwowego egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonywania określonego zadania egzaminacyjnego, polecenia te nie mogą byc sprzeczne z obowiązkującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa. Podczas jazdy w ruchu miejskim egzaminator inforumje o nieprawidłowym wykonaniu zadaniaegzaminacyjnego. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobe egzaminowaną o negatywnym wyniku egzaminu.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym to 45 minut

Zachowania osoby egzaminacyjnej zagrażające bezpośrednio żuciu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

 1. Spowodowanie kolizji drogowej
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 8. Niezastosowanie się do:
  • sygnałów świetlnych,
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 9. Niezastosowanie się do znaków:
  • „stop”,
  • „zakaz wjazdu”,
  • „zakaz skręcania w lewo”,
  • „zakaz skręcania w prawo”,
  • „nakaz jazdy...”*,
  • wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
  • „linia podwójna ciągła”
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  • na skrzyżowaniu,
  • pojazdom szynowym,
  • rowerzystom,
  • podczas zmiany pasa ruchu,
  • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
  • podczas włączania się do ruchu,
  • podczas cofania
 11. Naruszenie zakazu zawracania
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  • na skrzyżowaniach,
  • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 15. Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

Szkolenia zawodowe

tel: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kategoria AM, A1, A2, A
od 1200 pln

Wykłady bez wychodzenia z domu!
Kiedy chcesz i jak długo chcesz.


WYPOŻYCZALNIA

w Zielonej Górze www.otoRent.pl
Kategoria C+E
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
4200 pln
Czekasz na egzamin?
Wykup jazdy doszkalające
Nasze pojazdy:
 • Toyota Yaris - kategoria B
 • Suzuki gladius - kategoria A
 • MAN TGL - kategoria C i C+E
 • Renault Trafic
od 50 pln

>
Stronę www przygotował: Jakub Kawecki