Pracownia Badań Psychologicznych "PsychoTesty"

Pracownia Badań Psychologicznych PsychoTesty oferuje usługi w zakresie badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców kategorii C i C+E (CE), pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, osób ubiegających się lub posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej, w związku z posiadaniem broni , kandydatów na sędziów, prokuratorów, komorników, kuratorów. Zatrudniamy psychologa posiadającego uprawnienia do badań kierowców, osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub dysponujących bronią oraz osób zatrudnionych w górnictwie. Prowadzimy również badania odwoławcze dla kierowców.

Badania psychologiczne na podstawie ustawy o kierujących pojazdami art. 82 ust. 1

150 PLN
(pkt 1 lit. a) Kierowca uzyskujący nowe kat. prawa jazdy.
150 PLN
(pkt 1 lit. b) Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnień cofniętych za ponowne przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
150 PLN
(pkt 1 lit. c) Osoba, której cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
150 PLN
(pkt 2) Osoba przedłużająca ważność prawa jazdy, nie wykonująca zawodu kierowcy.
150 PLN
(pkt 4 lit. a) Osoba skierowana na badania z powodu jazdy po alkoholu lub podobnie działającego środka.
150 PLN
(pkt 4 lit. b) Osoba skierowana na badania z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych.
150 PLN
(pkt 4 lit. c) Osoba, która w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia.
150 PLN
(pkt 5) Osoba posiadająca prawo jazdy, skierowana przez lekarza, u której stwierdzono możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
150 PLN
(pkt 6) Osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Badania psychologiczne na podstawie ustawy o kierujących pojazdami art. 82 ust. 2

150 PLN
(pkt 1) Instruktor, kandydat na instruktora nauki jazdy.
150 PLN
(pkt 2) Egzaminator, kandydat na egzaminatora.

Badania psychologiczne na podstawie ustawy o transporcie drogowym

150 PLN
(U td art. 39k ust. 1) Kierowca wykonujący przewóz drogowy.
150 PLN
(U td art 39 m) Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy.

tel: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kategoria AM
Motorower
czterokołowiec lekki
hulajnoga elektryczna
od 14 lat
1200 pln
Kategoria A1
Motocykl do 125cm3
od 16 lat
2500 pln

Pytania egzaminacyjne

Testy na kategorię B

Kategoria A2
Motocykl do 34KW
od 18 lat
2700 pln
Kategoria A
Motocykl
od 21/24 lat
3200 pln

Garażowanie motocykli

Zielona Góra
tel. 502 325 793

Kategoria B - automat
Automatyczna skrzynia biegów.
od 18 lat
3400 pln
Kategoria C
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
4200 pln

WYPOŻYCZALNIA

w Zielonej Górze www.otoRent.pl

Czekasz na egzamin?
Masz prawo jazdy, ale nie jezdziles?

Zerezerwuj jazdy on-line
www.word.zgora.pl


Kwalifikacja wstępna
Karta Kwalifikacji Kierowcy
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
3900 pln
Kategoria C+E
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
4200 pln