Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona czy szkolenie okresowe?

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2008 roku w przypadku kat. prawa jazdy D oraz po 10 września 2009 roku w przypadku kat. prawa jazdy C i C+E, którzy chcą zawodowo prowadzić samochody ciężarowe i autobusy, muszą odbyć obowiązkowe szkolenie kwalifikacji wstępnej,

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli ukończył:

 • 18 lat – w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C lub C+E, i kwalifikację wstępną
 • 21 lat – w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C lub C+E, i kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

Zapraszamy na szkolenia również obywateli Ukrainy, Rosji, Niemiec, Gruzji, Białorusi, Mołdawi i Kazachstanu.

Zapisy codziennie!
Możliwość zakończenia szkolenia po 20 dniach!!
Tylko u nas: Zajęcia teoretyczne w dogodnych dla Ciebie godzinach między 700 - 2100.
Również w Soboty i Niedziele.

Cennik szkoleń

550 PLN
Szkolenie okresowe - odnowienie kwalifikacji po 5 latach
kwalifikacja wstępna - dla posiadaczy prawo jazdy kategorii C sprzed 2009 roku.
6000 PLN
Kwalifikacja wstępna - Kategoria C, C+E
Dla osób od 18 do 21 roku życia
3300 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kategoria C, C+E
Dla osób powyżej 21 roku życia
4000 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kategoria D, D+E
Dla osób powyżej 21 roku życia
1800 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kategoria C, C+E
Dla osób posiadających kwalifikację wstępną kat. D

Wymagane dokumenty

Co musisz mieć przy sobie aby zapisać się na kwalifikację wstępną?

 • badania psychologiczne
 • badania lekarskie
 • obcokrajowcy:
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub chęci zatrudnienia jako kierowcę zawodowego.
  • Karta pobytu lub karta polaka. (udokumentowany pobyt min. 185 dni na terytorium polski)
 • min. 1000 PLN - zaliczka na poczet rozpoczynanego szkolenia
 • wypełniony wniosek o przyjęcie na szkolenie

Rejestracja wizyty u lekarza z Zielonej Góry

Rejestracja wizyty u psychologa z Zielonej Góry

Zajęcia teoretyczne

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 130 h w 20 dni!

Osoba szkolona otrzymuje dostęp do komputerowego systemu szkoleniowego do którego może logować się tylko na sali wykładowej naszego ośrodka. Ośrodek zapewnia dostęo do systemu codziennie (również w Soboty i Niedziele) pomiędzy godz. 700 - 2100.

Ośrodek posiada 5 komputerów umożliwaijacych przeprowadzenie szkolenia . W trakcie szkolenia można korzystać ze swojego komputera (laptopa) z własnym dostępem do internetu lub korzystać z WIFI ośrodka.

Łączny czas szkolenia w ciągu jednego dnia nie przekrocza 7 godzin. Przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami teoretycznymi nie mogą być dłuższe niż 15 minut, a łączny czas trwania przerw w ciągu jednego dnia nie przekroczają 90 minut.

Dzięki dużej ilości komputerów i długo otwartej sali komputerowej (wykładowej) gwarantujemy krótki termin realizacji szkolenia

Zajęcia praktyczne

8 godzin jazdy w ruchu drogowym

Zajęcia praktyczne odbywają się pojazdem ciężarowym MAN TGL 12.250 rok prod. 2016 po drogach obszarów miejskich poza obszarami zabudowanymi oraz po autostradach. Dzięki jazdom w ruchu drogowym kursant jest kompleksowo przygotowany do pracy w zawodzie kierowcy.


2 godziny jazdy w warunkach specjalnych

w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców jest organizowane przez ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Ośrodek zlokalizowany jest w miejscowości Tomaszowo gm. Żagań. Szkolenie prowadzą instruktorzy techniki jazdy.

Zapisy na szkolenia

Zapisy przyjmujemy codziennie od godz. 10.00 do 19.00 przy ul. Anieli Krzywoń 8A w Zielonej Górze

Obowiązek posiadania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego nie dotyczy kierowców pojazdu:

 • którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 • do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 • wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 • obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 • poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 • odbywającego przejazd bez osób lub ładunku: w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji, z miejsca zakupu lub odbioru;
 • używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 • wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 • wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 • wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Źródło: art. 39a, ust. 3 ustawy o transporcie drogowym

Egzamin państwowy - kwalifikacja wstępna

Egzaminy państwowe z kwalifikacji wstępnej organizowane są w siedzibie naszego ośrodka. Egzaminy organizowane są w momencie kiedy min 5 osób zakończy szkolenie.

Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych kierowców

tel: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kontakt on-line:

mail:biuro@speed.zgora.pl
FB: Jakub Zlotopolski

Kategoria B+E
Kategoria B96
1750 pln
Kategoria C
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
3300 pln
Kategoria C+E
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
3300 pln

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
w Zielonej Górze

www.otoRent.pl

samochody osobowe, busy, motocykle, skutery, rowery, darmowe pojazdy z OC sprawcy

Czekasz na egzamin?
Masz prawo jazdy, ale nie jezdziles?

Zerezerwuj jazdy on-line
www.word.zgora.pl

Kategoria A
Motocykl
2400 pln

Garażowanie motocykli

Zielona Góra
tel. 502 325 793