Kwalifikacja wstępna czy kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2008 roku w przypadku kat. prawa jazdy D oraz po 10 września 2009 roku w przypadku kat. prawa jazdy C i C+E, którzy chcą zawodowo prowadzić samochody ciężarowe i autobusy, muszą odbyć obowiązkowe szkolenie kwalifikacji wstępnej,

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli ukończył:

 • 18 lat – w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C lub C+E, i kwalifikację wstępną
 • 21 lat – w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C lub C+E, i kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

Zapraszamy na szkolenia również obywateli Ukrainy, Rosji, Niemiec, Gruzji, Białorusi, Mołdawi i Kazachstanu.

Zapisy codziennie!
Możliwość zakończenia szkolenia po 20 dniach!!
Tylko u nas: Zajęcia teoretyczne w dogodnych dla Ciebie godzinach między 700 - 2100.
Również w Soboty i Niedziele.

Cennik szkoleń

6000 PLN
Kwalifikacja wstępna - Kategoria C, C+E
Dla osób od 18 roku życia
2800 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kategoria C, C+E
Dla osób od 21 roku życia
4000 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kategoria D, D+E
Dla osób od 21 roku życia
450 PLN
Szkolenie okresowe
kwalifikacja wstępna dla posiadaczy prawo jazdy kat.C sprzed 2009 roku.

Wymagane dokumenty

Co musisz mieć przy sobie aby zapisać się na kwalifikację wstępną?

 • badania psychologiczne - psycholog telefon 605670099 koszt 150,00 pln
 • badania lekarskie
 • obcokrajowcy:
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub chęci zatrudnienia jako kierowcę zawodowego.
  • Karta pobytu lub karta polaka. (udokumentowany pobyt min. 185 dni na terytorium polski)
 • min. 1000 PLN - zaliczka na poczet rozpoczynanego szkolenia
 • wypełniony wniosek o przyjęcie na szkolenie

Zajęcia teoretyczne

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 130 h w 20 dni!

Osoba szkolona otrzymuje dostęp do komputerowego systemu szkoleniowego do którego może logować się tylko na sali wykładowej naszego ośrodka. Ośrodek zapewnia dostęo do systemu codziennie (również w Soboty i Niedziele) pomiędzy godz. 700 - 2100.

Ośrodek posiada 5 komputerów umożliwaijacych przeprowadzenie szkolenia . W trakcie szkolenia można korzystać ze swojego komputera (laptopa) z własnym dostępem do internetu lub korzystać z WIFI ośrodka.

Łączny czas szkolenia w ciągu jednego dnia nie przekrocza 7 godzin. Przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami teoretycznymi nie mogą być dłuższe niż 15 minut, a łączny czas trwania przerw w ciągu jednego dnia nie przekroczają 90 minut.

Dzięki dużej ilości komputerów i długo otwartej sali komputerowej (wykładowej) gwarantujemy krótki termin realizacji szkolenia

Zajęcia praktyczne

8 godzin jazdy w ruchu drogowym

Zajęcia praktyczne odbywają się pojazdem ciężarowym MAN TGL 12.250 rok prod. 2016 po drogach obszarów miejskich poza obszarami zabudowanymi oraz po autostradach. Dzięki jazdom w ruchu drogowym kursant jest kompleksowo przygotowany do pracy w zawodzie kierowcy.


2 godziny jazdy w warunkach specjalnych

w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców jest organizowane przez ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Ośrodek zlokalizowany jest w miejscowości Tomaszowo gm. Żagań. Szkolenie prowadzą instruktorzy techniki jazdy.

Zapisy na szkolenia

Zapisy przyjmujemy codziennie od godz. 10.00 do 19.00 przy ul. Anieli Krzywoń 8A w Zielonej Górze

Obowiązek posiadania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego nie dotyczy kierowców pojazdu:

 • którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 • do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 • wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 • obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 • poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 • odbywającego przejazd bez osób lub ładunku: w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji, z miejsca zakupu lub odbioru;
 • używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 • wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 • wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 • wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Źródło: art. 39a, ust. 3 ustawy o transporcie drogowym

Egzamin państwowy - kwalifikacja wstępna

Egzaminy państwowe z kwalifikacji wstępnej organizowane są w siedzibie naszego ośrodka. Egzaminy organizowane są w momencie kiedy min 5 osób zakończy szkolenie.

Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych kierowców


tel: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kontakt on-line:

mail:biuro@speed.zgora.pl
FB: Jakub Zlotopolski
Kategoria AM, A1, A2, A
od 500 plnKategoria B+E, B96
1250 pln
Kategoria C+E
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
2150 pln

Poznaj instruktorów nauki jazdy SPEED