Tablice dodatkowe


t-1T-1
Tabliczka ta informuje, że znak ostrzegawczy pod którym jest ona umieszczona dotyczy miejsca oddalonego od niego o ok.100 metrów. Na tabliczce mogą być także inne wartości liczbowe określające tą odległość.
t-1aT-1a
Tabliczka wskazująca odległość znaku informującego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.
t-2 T-2
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.
t-3 T-3
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.
t-3a T-3a
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój.
t-4 T-4
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.
t-5 T-5
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej.
t-6a T-6a
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).
t-6b T-6b
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)?.
t-6c T-6c
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).
t-6d T-6d
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej).
t-7 T-7
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe.
t-8 T-8
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.
t-9 T-9
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.
t-10 T-10
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze - Tabliczka ta ostrzega o przecięciu drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociąlub

t-11 T-11
Tabliczka wskazująca przeprawę promową.
t-12 T-12
Tabliczka wskazująca podłużny uskok na nawierzchni.
t-13 T-13
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.
t-14 T-14
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce.
t-15 T-15
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.
t-30 t-30
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce.
t-17 T-17
Tabliczka wskazująca granicę państwa.
t-18 T-18
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
t-19 T-19
Tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych.
t-20 T-20
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
t-21 T-21
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
t-22 T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.
t-23a T-23a
Tabliczka wskazująca motocykle.
t-23b T-23b
Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.
t-23c T-23c
Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze.
t-23d T-23d
Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą.
t-23e T-23e
Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową.
t-23f T-23f
Tabliczka wskazująca autobusy.
t-23g T-23g
Tabliczka wskazująca trolejbusy.
t-23h T-23h
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi.
t-23i T-23i
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.
t-23j T-23j
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.
t-24 T-24
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
t-25a T-25a
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.
t-25b T-25b
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
t-25c T-25c
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
t-26 T-26
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
t-27 T-27 (Agatka)
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
t-28 T-28
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.
t-29 T-29
Tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.
t-30 t-30
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.
t-30b t-30b
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika.
t-30c t-30c
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, skośnie do krawężnika.
t-30d t-30d
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, prostopadle do krawężnika.
t-30e t-30e
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postójkołami przedniej osi pojazdu na chodniku, skośnie do krawężnika.
t-30f t-30f
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na jezdni, prostopadle do krawężnika.
t-30g t-30g
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na jezdni, skośnie do krawężnika.
t-30h t-30h
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój kołami jednego boku pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kontakt on-line:

GG: #3893737
Skype: speed.zgora.pl

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.

Kategoria A
Szkolimy na motocyklach:

  • SUZUKI Gladius SFV650A
  • YAMAHA YBR 125
  • YAMAHA YBR 250

Kategoria B
Zajęcia teretyczne prowadzimy w sali wykładowej wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych.

Zajęcia praktyczne prowadzimy pojazdami marki FIAT PUNTO.

Czekasz na egzamin?
Nie czekaj bezczynnie Jeszcze dzisiaj zadzwoń lub wyślij SMS (oddzwonimy) i umów się na jazdę doszkalającą z naszym instruktorem.
tel. 502 325793

Nasze pojazdy:
FIAT PUNTO II
YAMAHA YBR