USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 90. 1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
  1)  osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
  2)  uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  3)  odbyła wymagane szkolenie,
  4)  zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.
2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:
  1)  16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T,
  2)  17 lat - dla kategorii A lub B,
  3)  18 lat - dla kategorii B+E, C, C+E, C1 lub C1+E,
  4)  21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.
4. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.