USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 121. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
  1)  w porozumieniu z Ministrem Finansów - szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7,
  2)  w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej - warunki wynagradzania egzaminatorów.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.