USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 116. 1. Wojewoda tworzy wojewódzki ośrodek ruchu drogowego działający na obszarze województwa.
2. Ośrodek jest państwową osobą prawną.
3. Wojewoda sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.