USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 109. 1. Egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem oraz osoby, o której mowa w art. 114, przeprowadza egzaminator zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego:
  1)  na podstawie umowy o pracę - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, z wyjątkiem kategorii T,
  2)  na podstawie umowy zlecenia - w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem oraz prawa jazdy kategorii T.
2. Egzamin państwowy jest organizowany w:
  1)  wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, z wyjątkiem kategorii T,
  2)  przedsiębiorstwie komunikacji publicznej upoważnionym przez wojewodę - w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem,
  3)  miejscu określonym przez kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej - w zakresie prawa jazdy kategorii T.
3. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, z wyjątkiem kategorii T, jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:
  1)  nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
  2)  policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.