USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 108. 1. Kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej sprawuje nadzór nad szkoleniem.
2. Organ sprawujący nadzór może w szczególności:
  1)  kontrolować dokumentację i działalność związaną ze szkoleniem,
  2)  w uzasadnionych przypadkach skierować instruktora na egzamin, o którym mowa w art. 105 ust. 2 pkt 5.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.